Evenemang

MedInnovation Skåne 2017

Välkommen till MedInnovation Skåne – en ny mötesplats för diskussion om hur innovation och forskning nära patienten kan skapa framtidens sjukvård.Hur kan forskning och innovation bidra till att lösa sjukvårdens utmaningar genom utveckling av nya metoder, nya läkemedel, ny teknik och nya arbetssät

Innovationsdag ”Den friskare människan”

Välkommen till RISE innovationsdag "Den friskare människan"! Innovationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av hur vi ska arbeta för ett friskare Sverige och möta utmaningen med vår allt äldre befolkning.Innovationsdagen tar upp både infrastrukturfrågor och individens perspektiv.

MVA Oncology Network Meeting

Welcome to MVA Oncology Network Meeting - a pitch evening with Alligator BioscienceMedicon Valley Alliance Oncology Network set up by prof. and entrepreneur Nils Brünner (University of Copenhagen) and prof.

-

The Politics of Biobanking

Fourth Symposium organised in collaboration with Medicon Village, LIF and MultihelixWelcome to our fourth symposium entitled The Politics of Biobanking that will take place at Medicon Village during Nov 16-17 from noon to noon.

Lunch & Learn: Forskare bryter ny mark kring anhörigproblematiken

Vad innebär möjligheten för anhöriga till cancerdrabbade att kunna dela erfarenheter med andra anhöriga? Hur kan anhörigstöd förebygga så att anhöriga inte blir sjuka i stressrelaterade sjukdomar?Cancersjukdom påverkar inte bara den cancerdrabbade utan har också stora konsekvenser för anhöriga.